Δρ. V. Avdikos : Greek Design Sector in real numbers

Dr. V. Avdikos, Panteio University (Economic Regional Development), Creative Greece Network, Author of the book The cultural and creative industry in Greece («Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα»), presented the "Greek Design Sector in real numbers" (Το ελληνικό design σε αριθμούς) during the CRe-AM Design Workshop («Δημιουργικές Βιομηχανίες – Design: Μελλοντικές Ανάγκες & Τεχνολογίες Πληροφορικής») held in Athens in July 2014.

 Here you can find the presentation slides.

NOTE

Register to the CRe-AM Community space and join your sector group to have your say about the future of technology in the field.

Share your thoughts and visions about the future.

Please note that only registered users can post comments or use the community services